theme wordpress
Persian gene raazman | تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
16069
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16069,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

پزشکی شخصی رویکردی جدید در امر  بهداشت و درمان است که در آن ابتدا با شناخت ویژگی های ژنتیک فرد و نیز تغییرات مولکولی وابسته به بیماری، مؤثرترین روش درمان بیماری در هر فرد متناسب با وراثت وی انتخاب و اجرا می شود.

به بیانی دیگر پزشکی شخصی روشی نسبتاً نوظهور است که در آن با شناخت دقیق رابطة میان ژن ها، پروتئین ها و بیماری در بدن هر فرد، بهترین روش درمان بیماری در همان فرد برای وی انتخاب و اجراء می شود.

مفهوم کلی پزشکی شخصی در درمان بیماری ها را می توان بر چهار ستون اصلی به شرح ذیل استوار دانست:

  • داروی مناسب
  • برای فرد مناسب
  • با دوز مناسب
  • درزمان مناسب

پزشکی شخصی در ابعاد اجتماعی مختلفی برای بیماران، کارکنان بهداشتی درمانی، برنامه ریزان بودجه های درمانی، کارفرمایان، سازمان های بیمه گر و نیز دولت ها و مؤسسات حقوقی شایان توجه است.

پیشرفت های اخیر در علوم بیوتکنولوژی که امکان تعیین توالی ژن های موجود در دی اِن اِی انسانی را با سهولت بیشتری فراهم آورده است را می توان یکی از محرک های کلیدی در استقبال دست اندرکاران حوزة سلامت از پزشکی شخصی به شمار آورد.

در روش پزشکی شخصی با آزمایش هایی که برای بیمار درخواست می شود، هر ناهنجاری به طور مشخص از دیدگاهی مشخص، در مقطع زمانی مشخص و فقط در همان بیمار با ویژگی های وراثتی مشخص مورد بررسی قرار می گیرد.

از سویی دیگر، بررسی توالی ژن های موجود در مولکول دی اِن اِی، طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به احتمال پیدایش بیماری های گوناگون نه تنها در فرد مورد بررسی بلکه حتی در افراد خانوادة وی را در اختیار ما قرار می دهد.

بررسی توالی ژنوم در شناخت گوناگونی های میان جوامع مختلف انسانی نقش بسزایی دارد و به پزشکان این امکان را می دهد که در هر گروه هدف متناسب با ویژگی های وراثتی موجود، بهترین درمان را انتخاب کنند. آزمایش هایی که در بخش تشخیصی پزشکی شخصی مورد استفاده قرار می گیرند، با روش های تشخیص آزمایشگاهی موجود بسیار متفاوت اند، به تجهیزات نوین نیاز دارند و در نهایت فرصت های تازه ای برای تحقیق و پژوهش، طراحی و تولید داروهای جدید و مدیریت درمان بیماران در اختیار ما قرار می دهند.

افزون بر مطالبی که پیش تر به آن اشاره شد، در روش پزشکی شخصی با حجم بالایی از داده های پیچیده سروکار داریم که می بایست به صورت اطلاعات دیجیتال ذخیره شوند و در مواقع نیاز قابل پردازش سریع باشند. به همین دلیل در روش پزشکی شخصی علاوه بر ابزار و تجهیزات تشخیص آزمایشگاهی که در بالا به آن اشاره شد، تجهیزات رایانه ای، بانک های اطلاعاتی قدرتمند و نیروی انسانی کارآمد از نیازمندی های زیربنایی به شمار می روند.