theme wordpress
Persian gene raazman | پرورش عقرب و مار
16065
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16065,single-format-gallery,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

پرورش عقرب و مار

مزوبوتوس اپئوس Mesobuthus eupeus

مزوبوتوس اپئوس Mesobuthus eupeus

مزو یا عقرب آسیایی کوچک از خانواده بوتیده است که شعاع پراکندگی جغرافیایی بیشتری در ایران دارد.

آندروکتنوس کراسیکودا Androctonus crassicauda

آندروکتنوس کراسیکودا Androctonus crassicauda

این عقرب غیر حفار که به عقرب سیاه معروف است دومین عقرب ایران از نظر تعداد گزش است و زهر آن سبب ایجاد درد شدید و اختلال در عملکرد سیستم اعصاب مرکزی خواهد شد.

هوتنتوتا سولسیئی Hottenttota saulcyi

هوتنتوتا سولسیئی Hottenttota saulcyi

از خانواده بوتیده؛ پدیپالپ کشیده تر و با سایه های تیره رنگ بر روی بدن

همی اسکورپیوس لپتروس Hemiscorpius lepturus

همی اسکورپیوس لپتروس Hemiscorpius lepturus

همی یا عقرب گادیوم، در نواحی مرکزی تا جنوب مرکزی ایران یافت میشود. زهر این عقرب بشدت به بافت های جانوری گرایش دارد و ایجاد بافت مردگی میکند.

زالو نژاد هیرودو می دی سیالینیز Leech Hirudo Mi De Sialiniz

زالو نژاد هیرودو می دی سیالینیز Leech Hirudo Mi De Sialiniz